Lood in drinkwater

Heeft u voor mij informatie over lood in drinkwater?

OMEGAM-Water heeft hiervoor een memo opgesteld.

Memo Lood in drinkwater – Vragen met antwoorden

Algemeen

Doet OMEGAM-Water meer dan alleen Legionella preventie?

Ja, OMEGAM-Water doet veel meer. Zo kunnen wij alle soorten water onderzoeken zoals drinkwater, zwemwater, oppervlaktewater, proceswater en afvalwater. Daarnaast kunnen we met de kennis en ervaring die we hebben advies en begeleiding geven en trainingen en cursussen verzorgen. Als u wilt weten wat de kwaliteit van het water is en of u het kunt gebruiken voor uw toepassing (bijv. drinken, zwemmen, schoonmaken, douchen, verwarmen, koelen of lozen) dan kunt u bij OMEGAM-Water terecht voor onderzoek en advies. Meer informatie kunt u vinden op de website. Is u vraag hiermee nog niet afdoende beantwoord? Neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Wat betekent een RvA accreditatie?

RVA accreditatie staat voor Raad voor Accreditatie. Dat is een onafhankelijk instantie die controleert of bedrijven voldoen aan internationale en nationale standaarden en normen voor kwaliteit en veiligheid die gelden voor de uitvoering van bemonsteringen, metingen en rapportages. Hiermee krijgt de opdrachtgever de zekerheid dat werkzaamheden worden uitgevoerd conform erkende normen en richtlijnen en dat de resultaten voldoen aan kwaliteitseisen en betrouwbaar zijn.

OMEGAM-Water heeft haar kwaliteitssysteem sinds 1993 laten erkennen door de Raad voor Accreditatie onder nummer L410. Hiermee voldoet OMEGAM-Water aan de strenge eisen uit de norm ISO17025. Overigens wordt een RvA accreditatie vereist voor het wettelijk verplichte onderzoek van zwemwaterwet en Legionella in drinkwater. Meer informatie kunt u vinden op de website. Is u vraag hiermee nog niet afdoende beantwoord? Neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Wat is een KIWA BRL6010 certificaat?

Een KIWA BRL6010 certificaat wordt vereist in de drinkwater wetgeving voor het uitvoeren van een Risico Analyse Legionella en het opstellen van een Beheersplan Legionella. BRL staat voor BeoordelingsRichtLijn. De KIWA (of een andere partij die daartoe bevoegd is zoals de DEKRA) controleert bij bedrijven of deze voldoen aan de strenge eisen uit de BRL6010. Hiermee krijgt de opdrachtgever de zekerheid dat werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de BRL en dat de resultaten voldoen aan kwaliteitseisen en betrouwbaar zijn. OMEGAM-Water is al jaren in het bezit van dit BRL6010 certificaat. Meer informatie kunt u vinden op de website. Is u vraag hiermee nog niet afdoende beantwoord? Neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Wanneer moet ik mijn zwemwater laten controleren?

De openbare en semi-openbare zwemgelegenheden (zwemwater in o.a. hotels, sauna’s, campings, zwemscholen, clubs enz) zijn volgens de eisen uit de wetgeving verplicht om het zwemwater maandelijks te laten controleren. Voor privé baden is er geen verplichting. Bij Zwemgelegenheden in oppervlaktewater worden de reguliere controles uitgevoerd door of namens de waterschappen. Heeft u twijfel aan de kwaliteit van het zwemwater dan kunt u bij OMEGAM-Water terecht voor advies en om een controle te laten uitvoeren. Meer informatie kunt u vinden op de website. Is u vraag hiermee nog niet afdoende beantwoord? Neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Hoe kan ik de herkomst van lekwater bepalen?

Als u wilt weten wat de herkomst is van lekwater dan kan OMEGAM-Water voor u proberen de herkomst te achterhalen. Bijvoorbeeld bij wateroverlast in de kelder, garage of kruipruimte. Of als er water uit de muur of het plafond komt zonder dat u kunt achterhalen waar dit vandaan komt. OMEGAM-Water heeft hiermee veel ervaring en kan op locatie bemonstering en metingen uitvoeren en een visuele inspectie verrichten. De resultaten hiervan kunnen we in een rapport verwerken en daarmee de meest waarschijnlijke herkomst van het lekwater bepalen. Meer informatie kunt u vinden op de website. Is u vraag hiermee nog niet afdoende beantwoord? Neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Wanneer is het zinvol om drinkwater te laten onderzoeken?

Als het drinkwater afkomstig is van een andere bron dan het openbaar leidingnet (uit een bron in de grond of uit oppervlaktewater) of eerst een behandeling heeft ondergaan (bijv. filtratie of ontharding) of wordt opgeslagen in een voorraadvat of tank (o.a boot, camper, caravan) dan is het zinvol om het water periodiek te laten testen. Als het drinkwater beschikbaar wordt gesteld aan derden dan is dit wettelijk verplicht. Heeft u twijfel aan de kwaliteit van het drinkwater uit het openbaar net omdat het een afwijkende kleur, reuk of smaak heeft ook dan is het verstandig om het water te laten onderzoeken. Kortom heeft u twijfel aan de kwaliteit van het drinkwater of wilt u weten of u het water veilig kan drinken of veilig kunt gebruiken (douchen) neem dan contact op met OMEGAM-Water. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort onderzoek. Meer informatie kunt u vinden op de website. Is u vraag hiermee nog niet afdoende beantwoord? Neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Hoe kan ik drinkwater laten onderzoeken?

Geadviseerd wordt om met OMEGAM-Water contact op te nemen en gezamenlijk te bepalen wat de meest effectieve werkwijze is. Het heeft daarbij meestal de voorkeur dat OMEGAM-Water de bemonstering en bepalingen op locatie uitvoert. Wij raden u af om zelf water te verzamelen. Dit omdat het water steriel moet worden verzameld en geconserveerd en snel in behandeling moet worden genomen. Als OMEGAM-Water de bemonstering en metingen uitvoert dan worden deze volgens erkende normen en richtlijnen verricht. Meer informatie kunt u vinden op de website. Is u vraag hiermee nog niet afdoende beantwoord? Neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Kan ik het water wat mijn paarden, koeien en andere dieren drinken laten testen?

Ja, dat is heel goed mogelijk en wordt door OMEGAM-Water regelmatig uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever wordt afhankelijk van de situatie een voorstel gemaakt voor het onderzoek waarbij een speciaal pakket gericht op type gebruik wordt samengesteld. De resultaten worden gerapporteerd met een beoordeling en toetsing met advies. Meer informatie kunt u vinden op de website. Is u vraag hiermee nog niet afdoende beantwoord? Neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Legionella

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die van nature voor kan komen in water en grond. Bij de mens kunnen sommige soorten Legionella een infectie veroorzaken waardoor men ziek kan worden en in het ernstigste geval zelfs kan overlijden. De bacterie is in 1976 in Amerika voor het eerst aangetoond als veroorzaker van sterfte bij oorlogsveteranen die deelnamen aan een congres. In Nederland werden we in 1999 voor het eerst geconfronteerd met een grote uitbraak van Legionella tijdens de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Sinds die tijd zijn er strenge regels gekomen voor Legionella preventie in drinkwater en zwemwater. Meer informatie kunt u vinden op de website. Is u vraag hiermee nog niet afdoende beantwoord? Neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Wat kost een controle op Legionella?

Voordat u een controle op Legionella gaat uitvoeren wordt geadviseerd om eerst te bekijken of dit zinvol is. Voor veel situaties bestaat er een wettelijke verplichting voor Legionella preventie en moet deze controle aan specifieke eisen voldoen. Soms kan beter eerst bekeken worden of er risico’s zijn op blootstelling aan Legionella voordat er Legionella controle wordt verricht. Prijzen voor een controle zijn sterk afhankelijk van de wettelijke eisen en de mogelijkheden en wensen van de opdrachtgever. Graag overleggen de specialisten van OMEGAM-Water met u wat voor uw situatie de best passende oplossing is zodat we ook een gerichte aanbieding kunnen verzorgen. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Wat kost een risico analyse en beheersplan Legionella?

De kosten voor het uitvoeren van een Risico Analyse Legionella en het opstellen van een Beheersplan Legionella zijn sterk afhankelijk van de locatie en situatie en omstandigheden. Vaak is dit maatwerk en worden de kosten bepaald door de uren die een adviseur nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. OMEGAM-Water streeft er naar om met de opdrachtgever mee te denken en te adviseren zodat de gehele Legionella preventie op een effectieve wijze kan worden uitgevoerd.  Graag overleggen de specialisten van OMEGAM-Water met u wat voor uw situatie de best passende oplossing is zodat we ook een gerichte aanbieding kunnen verzorgen. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Wanneer is Legionella preventie verplicht?

Voor drinkwater is Legionella preventie verplicht voor zogenaamde prioritaire locaties. Dit zijn ziekenhuizen en zorginstellingen, zwem- en badinrichtingen, gebouwen met logiesfunctie (zoals hotel, motels, groepsaccommodaties, bungalowparken enz), kampeerterreinen, jachthavens, gebouwen met celfunctie, opvangcentra voor asielzoekers, truckstop en benzinestations met openbare douches. Voor zwemgelegenheden die vallen onder de zwemwaterwet is er ook een wettelijke verplichting voor Legionella preventie van het zwemwater.

Voor alle collectieve drinkwaterinstallaties is vanuit de drinkwaterwet de zorgplicht van toepassing. Dit wil zeggen dat alle collectieve drinkwaterinstallaties (als er drinkwater beschikbaar wordt gesteld aan derden) deugdelijk moeten zijn en deugdelijk drinkwater moeten leveren. De installaties moeten voldoen aan het bouwbesluit, de NEN1006 en de water werkbladen. In de ISSO richtlijn 55.2 staat aangegeven hoe invulling kan worden gegeven aan de Legionella preventie in het kader van de zorgplicht. Er is geen wettelijke verplichting in privé situaties voor drinkwater en zwemwater. Graag overleggen de specialisten van OMEGAM-Water met u of de Legionella preventie in uw situatie verplicht is en wat voor uw situatie de best passende oplossing is. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Wat moet ik doen als er Legionella is aangetoond?

Als er Legionella is aangetoond moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen op het betreffende tappunt zodat het risico op blootstelling wordt beperkt en de situatie veilig is voor gebruikers. Geadviseerd wordt om de acties uit te voeren zoals opgenomen in het Beheersplan Legionella of het Stappenplan na aantonen Legionella (dit wordt door OMEGAM-Water altijd meegestuurd bij de rapportage) of uit interne protocollen. Maatregelen kunnen per locatie en situatie sterk verschillen en vaak is dit maatwerk. De specialisten van OMEGAM-Water staan voor u klaar om met u te overleggen en te bepalen wat voor uw situatie de best passende oplossing is. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Waar koop ik een legionella filterdouchekop?

Douchekoppen met filters kunt u via OMEGAM-Water bestellen. Wij hebben enkele types altijd op voorraad en andere types kunnen we bestellen. OMEGAM-Water kan ook normale douchekoppen en slangen leveren voor de situaties dat er geen Legionella meer is aangetoond en de filters kunnen worden verwijderd. Levering van alle materialen is meestal binnen 24 uur mogelijk. Prijzen zijn afhankelijk van het type en het aantal dat besteld wordt. Wilt u meer weten of een bestelling plaatsen neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Hoe meld ik mijn legionellabesmetting aan IL&T of aan de provincie?

Voor Legionella in drinkwater moet iedere Legionella besmetting met als resultaat 1000 kve/l in een prioritaire instelling (zorginstellingen, zwembaden, campings, hotels, jachthavens, opvangcentra voor asielzoekers, openbare douches voor chauffeurs, gebouwen met celfunctie en andere gebouwen of accommodaties met logiesfuncties) direct aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT voorheen VROM-Inspectie) worden gemeld. Dit kan met een digitaal formulier via de link: https://e-loket.ilent.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MMi_002.aspx/CB_Inleiding

Voor een Legionella controle in zwemwater die valt onder de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) met als resultaat 100 kve/l geldt dat deze direct moet worden gemeld bij de betreffende toezichthoudende instantie bij de Provincie of Omgevingsdienst.

OMEGAM-Water kan voor u ook de meldingen naar ILT of provincie verzorgen. Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan assistentie bij de meldingen neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Ik houd al mijn logboeken op papier bij. Kan dat ook digitaal?

Ja dat kan heel goed met het Digitaal Beheersplan van OMEGAM-Water. De inspecteurs van de waterleidingbedrijven en ILT zijn hiermee akkoord en waarderen dit positief omdat er sneller en eenvoudiger overzicht kan worden verkregen. Groot voordeel van het Digitaal registreren van alle maatregelen en controles is dat er nooit gezocht hoeft te worden naar de administratie en dat er snel en eenvoudig inzicht kan worden verkregen over de status. Dit kan veel tijd besparen voor medewerkers die zijn belast met de uitvoering en controle op het gebied van Legionella preventie. De specialisten van OMEGAM-Water staan voor u klaar om met u te overleggen en te bepalen of het Digitaal Plan ook voor uw situatie een toegevoegde waarde kan leveren. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via 0229-577920 of info@omegam-water.nl

Laatste nieuws

Legionella Digitaal Beheersplan

Back To Top