Legionella preventie

legionellaOMEGAM-Water is al jaren actief op het gebied van legionella preventie, met name bij zorginstellingen, zwembaden, sauna’s, hotels, campings en overige bedrijven. Van klanten krijgen wij dikwijls de vraag hen op dit gebied te ontzorgen, omdat ze zelf moeite hebben om aan allerlei verplichte controles te voldoen. Spoelen, meten, registreren; het valt vaak niet onder de dagelijkse werkzaamheden.

De routinematige werkzaamheden nemen wij uiteraard op in onze dienstverlening aan onze klanten. Hiervoor bieden wij ook contracten voor uitvoering of periodieke controle. Als we onregelmatigheden constateren, rapporteren we dit, brengen we een advies uit en zorgen we voor een oplossing. Ons complete pakket omvat een risico-analyse, een beheersplan met logboek, quickscans, monstername, analyse en advies. Voor de advisering is een KIWA certificering van toepassing.

Risico analyse
Uitvoering maatregelen
Monstername en analyse
Controle thermometer
Beheersplan
Advies
Cursus
KIWA gecertificeerd

Wat zijn mijn verplichtingen?

Het ministerie van Economische Zaken (directie Regeldruk en ICT) heeft een online regelhulp om u te helpen met het vaststellen of u een legionellaverplichting op het gebied van leidingwaterinstallaties heeft.

Verder wordt met de regelhulp duidelijk welke acties u moet nemen om aan de eisen voor legionellapreventie te voldoen. Klik hieronder om de regelhulp te openen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat OMEGAM-Water voor u kan betekenen of bent u geïnteresseerd in onze tarieven, neemt u dan gerust contact met ons op. Voor contact kunt u bellen (0229-577920) of een e-mail sturen naar info@omegam-water.nl.

Meldingsformulier

Hieronder kunt u meldingsformulieren downloaden van het Inspectie Leefomgeving en Transport:

Back To Top