Versie 12-02-2021

Op het gebied van Corona volgt OMEGAM-Water de voorschriften en richtlijnen die door de overheid worden gehanteerd. Meer hierover is te lezen op de website van de rijksoverheid via onderstaande link:

Daarnaast volgen we bij bezoek aan een locatie de aanwijzingen en huisregels op die door onze klanten ter plekke worden gehanteerd. Medewerkers van OMEGAM-Water gaan niet werken als ze verkoudheidsklachten hebben of als één van hun huisgenoten klachten heeft en koorts. Bij klachten laten medewerkers zich zo snel mogelijk testen en gaan niet werken in afwachting van de uitslag van de test. Als medewerkers in quarantaine moeten, dan blijven ze thuis en gaan ze niet voor OMEGAM-Water op pad. Medewerkers die vanuit kantoor werken hanteren een rooster waarbij ze zo veel als mogelijk is thuis werken of om en om thuis werken. Op kantoor gelden strikte regels voor hygiëne en afstand en maximaal aantal personen op bepaalde plekken. Alle medewerkers hebben de corona App op hun mobiele telefoon ingesteld en aangeschakeld.

Alle medewerkers van OMEGAM-Water zijn uitgerust met de benodigde beschermingsmiddelen en hulpmiddelen zodat zij het werk op een verantwoorde en veilige manier kunnen uitvoeren. Regelmatig worden alle medewerkers geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het gebied van Corona.

Hieronder een overzicht van de Corona regels zoals die op dit moment door OMEGAM-Water worden gehanteerd.

Corona regels OMEGAM-Water:

 • Was je handen regelmatig.
 • Desinfecteer je handen als je een locatie verlaat en/of contact hebt gehad met mogelijk besmette oppervlakken .
 • Op kantoor op de locatie Wognum:
  • Desinfecteer je handen als je in het kantoor van OMEGAM-Water naar binnen gaat.
  • Desinfecteer je handen als je naar het toilet bent geweest.
  • Desinfecteer je handen voordat je een rondje koffie of thee gaat regelen.
  • Desinfecteer je handen voordat je aan tafel gaat om te lunchen.
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Als je onderweg bent namens OMEGAM-Water neem je altijd een schoon mond- en neusmasker mee.
 • Als je op bezoek gaat bij klanten of relaties draag je altijd een mond- en neusmasker in de openbare ruimtes en op plekken waar dat door of namens de klant van toepassing is of door de overheid wordt vereist.
 • Als je op bezoek gaat bij klanten of relaties volg je altijd de aanwijzingen en voorschriften die ter plekke gelden in verband met corona.
 • Als je op bezoek bent bij klanten of relaties en je kan ter plekke de werkzaamheden niet op een veilige manier uitvoeren (dus volgens de algemene richtlijnen of de lokale richtlijnen) maak daar dan direct melding van bij de lokale contactpersoon en meld dat je de werkzaamheden zult moeten stoppen. Neem ter plekke direct contact op met je leidinggevende om te bepalen hoe we verder gaan handelen.
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt of als 1 van je huisgenoten verkoudheidsklachten heeft en koorts.
 • Maximaal 5 mensen gelijktijdig aan de lunchtafel.
 • Maximaal 6 mensen aanwezig in de vergaderruimte.
 • Maximaal 3 mensen aanwezig in de werkvoorbereidingsruimte.
 • Waar mogelijk kan thuis worden gewerkt. Bij de bezetting op kantoor proberen we het zo te organiseren dat er zo min mogelijk medewerkers gelijktijdig aanwezig zijn.

 

Back To Top