Wettelijke verplichtingen

Hoewel wettelijk bepaald is dat een aantal controles op regelmatige basis moet worden uitgevoerd, is het ook bij wet vastgelegd dat deze controles op het gebied van water of legionella alleen uitgevoerd mogen worden door een bedrijf dat RvA geaccrediteerd en/of KIWA gecertificeerd is.

Raad voor Accreditatie (RvA)

De Raad voor Accreditatie (RvA) controleert of ons bedrijf een kwaliteitsborgingsysteem heeft, gebaseerd op een internationale norm (ISO17025). Eens per jaar wordt dit onafhankelijk getoetst en volgt een audit van een aantal externe deskundigen, die op kantoor en op locatie controleren of we aan alle regels voldoen, zowel administratief als inhoudelijk. De RvA accreditatie is van toepassing op monstername en de bepalingen die we op locatie uitvoeren. Uiteraard voldoet OMEGAM-Water aan de door de RvA gestelde eisen.

In september 2022 heeft er een herbeoordeling door de RvA plaatsgevonden. Op 19 januari 2023 heeft de directie van de RvA een positief besluit genomen over dit onderzoek. Daarmee is onze accreditatie opnieuw met vier jaar verlengd.

RvA Certificaat L410 OMEGAM-Water
Bijlage bij accreditatieverklaring L410

ISO17025

OMEGAM-Water werkt volgens de ISO 17025 norm “algemene eisen voor competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria” onder accreditatie voor de verrichtingen waarvoor dit wettelijk vereist is.

KIWA

Voor de advisering met betrekking tot legionella is een KIWA certificering van toepassing. Het KIWA BRL6010-certificaat is wettelijk verplicht om advies te kunnen geven op het gebied van legionella. Ook deze certificering wordt op regelmatige basis getoetst en ook aan deze wettelijke verplichting voldoet OMEGAM-Water.

KIWA Certificaat BRL 6010

KIWA Certificaat BRL 6010

Beroepsopleiding Zwembadtechniek

OMEGAM-Water heeft als opleidingsinstituut een erkenning van de NRZ.

Een zwembad ‘in optimale conditie’ houden, vraagt goede technische bekwaamheid van het personeel. De beroepsopleiding Zwembadtechniek voorziet in de toenemende behoefte aan vakbekwame technische mensen.

Wil je meer weten over de beroepsopleiding Zwembadtechniek? Download dan hier de vernieuwde folder.

KiKK Recreatie

OMEGAM-Water biedt medewerkers van bedrijven de mogelijkheid deel te nemen aan verschillende door ons ontwikkelde cursussen. Deze cursussen worden door professionele en ervaren docenten gegeven en zijn door het Sociaal Fonds Recreatie erkend. Hierdoor is het mogelijk om subsidie te ontvangen voor het volgen van een cursus. Voorwaarde hiervoor is dat deelnemers aan de cursus vallen onder de CAO Verblijfsrecreatie. Alle informatie over deze tegemoetkoming in de cursuskosten is te vinden op de website van Kikk- Recreatie.

VCA

Om de veiligheid van de uitvoering van de werkzaamheden te borgen zijn alle medewerkers van OMEGAM-Water in het bezit van een VCA certificaat.

vca_certificaat_19-04-2011
Back To Top