Nieuwe zwemwaterwetgeving per 1 januari 2024

Op 14 maart 2023 heeft De Eerste Kamer ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze zal in werking treden op 1 januari 2024.

Onder de Omgevingswet is het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) met daarin Hoofdstuk 15 Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden. Dit betreft de lang verwachte nieuwe zwemwaterwet.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe zwemwaterwet veranderen een aantal zaken voor u als zwembadhouder.

Om u te informeren over de aanstaande wijzigingen en u hierbij te helpen en begeleiden ontvangt u de komende tijd van ons hierover meer informatie. Deze e-mail is het eerste bericht daarover.

Uitgebreide informatie over de nieuwe zwemwaterwet en de wijzigingen kunt u lezen in de bijlage. Kort samengevat verandert het volgende:

  • Er worden nieuwe kwaliteitseisen gesteld aan reeds bestaande parameters;
  • Nieuw te bemonsteren parameters met een nieuwe frequentie zijn toegevoegd aan de metingen;
  • Luchtonderzoek moet worden uitgevoerd in de zwemzaal van binnenbaden;
  • Opstellen van een risicoanalyse; en
  • Opstellen van een beheersplan.

Informatieblad nieuwe zwemwaterwet
Bal kaart

Heeft u vragen over de nieuwe kwaliteitseisen, parameters of luchtonderzoek? Of wilt u de risicoanalyse en het beheersplan door ons laten opstellen? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen!

Back To Top