11% vaker Legionella in drinkwatermonsters aangetroffen tijdens coronacrisis

De coronapandemie heeft ertoe geleid dat sommige eigenaren van gebouwen en inpandige leidingnetwerken minder aandacht hebben kunnen of willen besteden aan de beheersing van Legionella. Dit heeft er waarschijnlijk toe geleid dat er dit jaar 11% vaker legionellabacteriën zijn aangetroffen dan in het voorgaande jaar. Dit blijkt uit onderzoek van de ENVAQUA Expertgroep Legionella in circa 20.000 drinkwatermonsters.

Lees of download onderstaand PDF document om het gehele persbericht van ENVAQUA te lezen.

Back To Top