ILT: meeste logiesverblijven en zwembaden letten op legionellapreventie

De meeste bungalowparken, campings, hotels en zwembaden voeren legionellapreventiemaatregelen ‘in belangrijke mate’ uit. Dat blijkt uit een telefonische inventarisatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bijna 95 procent van de ondervraagde bedrijven scoorden een voldoende. De steekproef vond plaats van medio juni tot begin juli. In september gaat de ILT inspecties op locatie uitvoeren.

Ondanks de opgelegde beperkende maatregelen voor bedrijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, constateerde de ILT met de telefonische steekproef dat 75 procent van de logiesverblijven en zwembaden periodiek monsters heeft laten nemen. Verder heeft 86 procent het logboek (deels) bijgehouden en 62 procent heeft voorafgaand aan de heropening specifieke preventieve maatregelen genomen, zoals spoelen en monsters laten nemen.

Legionellapreventie verplicht
Veel logiesbedrijven en zwembaden – die in het jargon van de ILT behoren tot de ‘prioritaire instellingen’ – konden door de coronamaatregelen hun legionellabeheer niet optimaal uitvoeren of zijn tijdens de ‘intelligente lockdown’ (deels) gesloten geweest. Drinkwater in installaties heeft daarom soms lange tijd stil gestaan. Daarmee nam het risico op groei van legionellabacteriën toe. De prioritaire instellingen zijn verplicht aan legionellapreventie te doen en de ILT houdt daar toezicht op. Begin mei heeft de ILT de instellingen geïnformeerd over welke stappen genomen moesten worden wanneer ze, na de beperkende coronamaatregelen, weer zouden worden opgestart of weer konden terugkeren naar een normale bedrijfsvoering. Een van de aanbevelingen om het legionellabeheer op orde te brengen, was om watermonsters te nemen voordat de voorziening werd opgestart.

Bemoeilijkt door de coronamaatregelen
Sylvia Burgmans, teamleider Biologische Risico’s van de ILT: “De afgelopen maanden werd legionellapreventie bemoeilijkt door de coronamaatregelen. Met het oog op de zomervakantie was het voor ons belangrijk om te weten in hoeverre logiesverblijven en zwembaden actief aan legionellapreventie hebben gedaan. Uit deze steekproef blijkt dat het merendeel het belang van het uitvoeren van de noodzakelijke legionella beheersmaatregelen onderschrijft.”

Bron: Waterforum.net

Back To Top