NVWA wordt strenger: minder waarschuwingen, snellere maatregelen

Bron: VMT.nl

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) krijgt een andere toezichtsaanpak en een ander interventiebeleid: eenduidiger en stringenter. De voedselautoriteit kan hierdoor ook makkelijker hogere boetes opleggen.

Uitgangspunt van dit beleid is een duidelijkere en stringentere handhaving. De [NVWA][2] stelt dat ze op eenduidige en transparante manier zal interveniëren. Streng doch rechtvaardig opdat “bedrijven weten waar ze aan toe zijn.”

Het strengere en uniformere interventiebeleid van de NVWA komt voort uit de wens van de Tweede Kamer. De NVWA voert de aanpak in de organisatie in met een overgangstermijn van uiterlijk 1 april 2017.

Minder waarschuwingen

Zo bevat het interventiebeleid eenduidige afspraken over termijnen, wijze van waarschuwen en stapeling van overtredingen. Het begrip herhaalde overtreding is losgekoppeld van recidive. Dit kan in de praktijk leiden tot minder waarschuwen en sneller overgaan tot het opmaken van een rapport van bevindingen (bestuursrecht) of een proces-verbaal (strafrecht).

NVWA-inspecteurs

De positie van de inspecteur verandert door de nieuwe aanpak. Hij zal zich richten op het constateren van feiten en omstandigheden, niet op sanctionering. Dit om zijn onafhankelijke positie te waarborgen.

Verscherpt toezicht maakt in het vervolg deel uit van het permanente toezicht van het algemene interventiebeleid.

Risico’s voedselveiligheid

Ook de kwalificatie van de overtredingen zal de NVWA opnieuw bezien. Daarbij hoort het heroverwegen van het ingeschatte risico per overtreding. Gaf de voedselautoriteit eerder alleen een waarschuwing nu volgt direct een ‘rapport van bevindingen’ of zelfs een bestuurlijke maatregel.

Hoge boetes

De strengere en eenduidigere aanpak, maakt het mogelijk om direct hogere boetes op te leggen. Het gaat dan om overtredingen van de Wet dieren. Nu geldt een maximum boete van €20.000, die zal straks €820.000 of 10% van de jaaromzet (bij een omzet meer dan €8,2 miljoen).

De maximumboete van €820.000 bestond al, maar het was alleen niet eerder mogelijk om deze daadwerkelijk op te leggen. Omdat de uitvoeringsregelgeving die bij de wet hoort aan elke overtreding een vast boetebedrag koppelt. Het gaat dan om bedragen tussen €500 en €10.000.

Warenwet

Maar de aanpassing van de ‘Warenwet bestuurlijke boeten’ maakt het mogelijk kan de NVWA bij overtredingen van de Warenwet een omzetgerelateerde boete opleggen met een maximum van €820.000. Het bedrijf moet dan wel minimaal een omzet hebben van €10 miljoen. [2}: https://www.nvwa.nl/

 

 

Back To Top