Herziening draaiboek Melding van legionellabacteriën in water

Begin 2016 herziet het LCHV het draaiboek ‘Melding van legionellabacteriën in water’ samen met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van GGD’en en de LCI.  Het huidige draaiboek dateert uit 2012 en is inhoudelijk niet meer up-to-date.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt bijvoorbeeld al enige tijd met een centraal meldpunt en er kan geen contact meer worden opgenomen met regio-inspecteurs. Vorig jaar is ook de ‘indeling van locaties naar de mate van risico op legionellose’ aangepast. In overleg met de LCI is besloten dat deze ‘risico-indeling’ en de bijbehorende onderbouwing los van het draaiboek beschikbaar moet zijn. Samen met de werkgroep wordt onder meer bekeken op welke punten het advies voor het afhandelen van legionella-meldingen verbeterd kan worden. In tegenstelling tot het huidige draaiboek zal zowel het herziene draaiboek als de risico-indeling openbaar worden.

 

Bron: LCHV

Back To Top