Persriool verwarmt zwemwater

Het water van zwembad ‘t Bun in Urk wordt binnenkort verwarmd met de warmte van een persrioolleiding. Een primeur voor Nederland.

Het systeem is ontworpen door Tauw en aangelegd door Doorgeest uit Raalte. Rondom een nieuw persriool legde het installatiebedrijf een dubbelwandige buis aan die als warmtewisselaar fungeert en de energie van het rioolwater oogst. Het systeem is klaar, maar kan pas later dit voorjaar in gebruik worden genomen, zodra ook de renovatie van het rioolgemaal klaar is. Daar is het waterschap nu druk mee bezig en dat moet dit voorjaar worden afgerond. Voorlopig onttrekt ‘t Bun dus warmte aan de wko-bron die ook is aangelegd bij de recente renovatie van het zwembad. Een warmtepomp krikt de warmte op en brengt het zwemwater op de gewenste temperatuur.

De ambitie is volgens Barry Meddeler van Tauw om het complete zwembad te verwarmen op basis van ‘riothermie’. Maar de technologie was te nieuw om daar volledig op te vertrouwen. Daarom is als back-up ook een wko-bron geslagen. Als het systeem functioneert zoals verwacht, zal volgens Meddeler in de praktijk de wko-bron vooral geladen worden met warmte die in de zomer aan het persriool wordt onttrokken.

‘t Bun is niet de eerste toepassing van riothermie in Nederland. Een zwembad in Den Bosch wint de warmte terug van het eigen zwemwater voordat dat wordt geloosd op het riool. Dat is dus betrekkelijk schoon spoelwater. In Raalte wordt warmte teruggewonnen uit het effluent, het gezuiverde rioolwater dat de zuivering verlaat. Ook dat is schoon en dus niet te vergelijken met wat er in Urk gebeurt. In Duitsland en Zwitserland is al meer ervaring met riothermie, maar daar gaat het om rioolsystemen die onder vrij verval werken en waar continu warm rioolwater langs de warmtewisselaar sijpelt. Bij persrioolsystemen in Nederland wordt een paar keer per uur de leiding leeggepompt, maar staat tussendoor het water stil. De praktijk moet uitwijzen of er in die tussenliggende periode ook genoeg warmte kan worden geoogst. Dat gaan Stowa, Rioned, de gemeente Urk, het waterschap en Tauw de komende tijd monitoren.

Het beeld dat er letterlijk rioolwarmte wordt geoogst wil Meddeler nadrukkelijk nuanceren. De temperatuur van het water in het persriool zal gemiddeld niet sterk afwijken van de bodemtemperatuur en variëren tussen de 8 graden ‘s winters en ruim 20 graden ‘s zomers. Wat riothermie volgens Meddeler potentieel interessanter maakt dan warmte-koudeopslag, is dat het water in een riool doorstroomt. “Daardoor vindt er veel gemakkelijker warmteoverdacht plaats dan bij het stationaire water van wko-bronnen. Er kan dus veel meer warmte worden onttrokken.”

 

Bron: Cobouw

Back To Top