MVO-middag bij het Egboetje in Oostwoud.

3 jaar geleden werden er bij OMEGAM-Water voor het eerst plannen gemaakt voor een activiteit in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Omdat er toen direct door corona vrijwel niets mogelijk was, werden de plannen in de ijskast gezet maar in het voorjaar van 2022 mochten die er weer uit.

Een dagje of dagdeel werken in de natuur leek een leuk idee en omdat Ruud wat connecties heeft bij het IVN kon er snel worden geschakeld.

Bij het Egboetje wordt er eenmaal per jaar gras gemaaid. Omdat men daar graag overbemesting wil voorkomen, of eigenlijk de bodem wil verarmen, moet dit gemaaide gras worden afgevoerd en worden opgestoken op broeihopen en dat is elk jaar een heel karwij wat moet worden uitgesmeerd over diverse dagen.

Dit leek een mooie klus voor OMEGAM-Water. Ruud heeft met OMEGAM-Water en het IVN in overleg met het Recreatieschap West-Friesland (eigenaar van het perceel en klant bij OMEGAM-Water) afspraken gemaakt en in maart is er al afgestemd dat er op dinsdag 6 september zou worden gemaaid zodat het gras op vrijdag 9 september zou kunnen worden afgevoerd.

In de laatste 2 weken vooraf werd er concreet gemaakt welke werkzaamheden zouden kunnen worden opgepakt:

  • Gemaaid gras afvoeren en op broeihopen verzamelen
  • Overhangende brandnetels langs de paden verwijderen
  • De hut van wilgen opnieuw invlechten

Tot zo ver de voorbereiding.

Op vrijdagmiddag 9 september om 13:30 uur was iedereen (die aanwezig kon zijn) ter plaatse op het Egboetje. Nadat Hans zijn zegje had gedaan over het idee achter de MVO-activiteit en dat dit dan voor het eerst was in de geschiedenis van OMEGAM-Water en toen ook Ruud iedereen welkom had geheten bij IVN en in het bijzonder op het Egboetje, kon er worden gestart met een rondleiding over het terrein. Er werd stil gestaan bij bomen en planten en tegelijkertijd was er zo de gelegenheid om iedereen te tonen waar al dat gemaaide gras kon worden verzameld. Na een korte uitleg wat er precies moest worden gedaan werden er groepjes ingedeeld en kon iedereen, nadat hij of zij handschoenen had aangetrokken, om ± 14:00 uur aan de slag.

Omdat het voor het eerst in weken had geregend de afgelopen dagen, was het gras lekker zwaar en het duurde dan ook niet lang voordat de jassen aan kant konden worden gedaan en het luie zweet van de hoofden kon worden gewist.

De ploeg die van start ging met het verwijderen van de brandnetels ging zeer grondig te werk, supergoed natuurlijk maar alleen langs de kantjes overhangende netels verwijderen was echt genoeg. Met deze kennis was de klus al geklaard voor de pauze. Ik heb gehoord dat sommige nog een week aan het nagloeien waren van deze prikkelende ervaring.

   

Het verwijderen van het gras was ook voor iedereen nieuw en moest in het begin even wennen maar toen eenmaal was ontdekt welke strategie het beste werkte ging het rap en ontstonden er al snel hele bergen met gemaaid gras. Het werken met hooivorken is toch niet helemaal zonder gevaar maar de meest ernstige verwondingen die hierdoor werden veroorzaakt waren een paar blaren die zich prima met een pleistertje lieten behandelen. Toen het tijd werd voor een pauze was de helft van het gras reeds op hopen gestoken.

In de pauze was er koffie met vers gebakken appeltaart om de moraal hoog te houden zodat er na de pauze weer met goede moed kon worden gestart met het klaren van de klus. Hoewel het op voorhand voor onmogelijk werd gehouden dat alles af zou komen op een middagje was het natuurlijk toch een uitdaging om dat wel voor elkaar te krijgen. En…, je raad het nooit, maar dankzij de inspanning van alle collega’s was aan het einde van de middag alles klaar. Het gras lag op hopen, de overhangende brandnetels ware allen verwijderd en de wilgenhut was helemaal opnieuw ingevlochten, op het puntje na dan want dat was te hoog om er met het keukentrapje bij te kunnen waardoor de hut nu het uiterlijk heeft van de ananaswoning van Spongebob 😊.

   

 

 

Het zonnetje liet zich nog even zien waardoor het geheel op het terras kon worden afgesloten met een hapje en een drankje, zeer prettig.

Er is hard gewerkt en veel gedaan, een geslaagd project. Op naar de volgende in 2023.

Back To Top