OMGEVINGSWET WEER HALF JAAR LATER

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Dat hebben gemeenten, provincies, waterschappen en minister Ollongren woensdagmiddag besloten. Overheden en uitvoeringsorganisaties krijgen een half jaar langer, tot 1 juli 2022, de tijd om een stabiel en goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te krijgen en ermee te oefenen.

Hart

Het DSO moet het hart worden van de nieuwe Omgevingswet, waarin instrumenten en regelgeving van verschillende overheden bij elkaar komen en als één loket gaan werken. Maar het is een complexe opgave: regels en data van honderden overheden en uitvoeringsorganisaties moeten bereikbaar zijn, en systemen moeten op elkaar afgestemd worden. Daar is meer tijd voor nodig bleek opnieuw begin dit jaar, toen de overheden aangaven meer tijd nodig te hebben. Oorspronkelijk zou de Omgevingswet in januari 2021 worden ingevoerd, maar die datum werd vorig jaar al een jaar vooruitgeschoven. Dat er uitstel zou komen was vorige maand al bekend. De vraag was alleen nog of het uitstel drie of zes maanden zou zijn. De Omgevingswet is al goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, maar de Eerste Kamer heeft nog wel bedenkingen bij het moment van invoering. Een overleg dat daarover gepland stond, werd deze maand vooruit geschoven omdat de minister nog geen nieuwe datum bekend had gemaakt.

Kosten

De langere duur van de overgangsperiode betekent wel dat er extra kosten bijkomen. Gemeenten en waterschappen hebben de minister daar al vaker op gewezen. Gemeenten willen dat er minstens 150 miljoen bijkomt om de extra kosten te vergoeden. De partijen hebben nu afgesproken dat volgend jaar zal worden bekeken welke extra kosten er zijn gemaakt.

Kwaliteitsborging

De latere inwerkingtreding van de Omgevingswet betekent dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die een deel van de verantwoordelijkheid van het toezicht op de bouw weghaalt bij gemeenten en neerlegt bij bouwers en opdrachtgevers, ook een halfjaar wordt uitgesteld.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

Back To Top