Schimmels groeien goed in zwembad – OMEGAM-Water kan u helpen

Last van kalknagels? Een goede kans dat je dat in het zwembad hebt opgelopen. Maar je kunt er tegen veel meer schimmels aanlopen, blijkt uit Delfts/Wagenings onderzoek.

Zwembaden hanteren een streng schoonmaakregiem. Het gebruik van chloor om de boel te desinfecteren, maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Chloor doodt bacterien. Maar hoe zit het met schimmels? Hoeveel en welke schimmelsoorten tref je in een doorsnee zwembad aan? ‘Eigenlijk is dat een terra incognita’, zegt schimmelexpert Anne van Diepeningen. Samen met onderzoekers van Delft, Utrecht en het RIVM deed zij een eerste verkenning.

Kweekmedia
De onderzoekers namen een groot aantal monsters van het water en de oppervlakken om het bad van een Nederlands zwembad. De monsters werden vervolgens op verschillende kweekmedia gezet om eventueel aanwezige schimmels te laten groeien. Met genetische analyse werden de verschillende schimmels vervolgens geïdentificeerd. Dat leidde tot opmerkelijke resultaten. De onderzoekers troffen liefst 79 verschillende schimmels en schimmelgroepen aan.

kalknagels.jpg

De helft van die 79 schimmels is in principe ziekmakend. ‘Daarbij hanteren we het criterium dat er minimaal één paper is waarin die soort wordt beschreven als ziekteverwekker: dus er is minimaal één iemand die er ziek van is geworden.’ Van Diepeningen vindt dat percentage hoog. Maar houdt ook een flinke slag om de arm. ‘Vergelijksmateriaal is schaars. Dat soort
gegevens zijn er gewoon niet. Een flink deel van de aangetroffen schimmels zit bijvoorbeeld ook in leidingwater of de lucht.’

Ondanks de opmerkelijke hoeveelheid aangetroffen soorten schimmels, worden maar relatief weinig mensen ziek van schimmels. ‘Zeker als je in aanmerking neemt hoeveel duizenden mensen er dagelijks in een zwembad stappen.’ Daarentegen heeft volgens Van Diepeningen naar schatting 10-15 procent van de  mensen last van kalknagels en/of zwemmerseczeem. Door schimmels veroorzaakte aandoeningen die onder meer in het zwembad worden opgelopen.

Van Diepeningen wijst bovendien op het feit dat steeds meer mensen problemen hebben met een zwakker wordend immuunsysteem. ‘En voor die mensen is het oplopen van een schimmelinfectie wel een risico. De bestrijding van dergelijke infecties is lastig. Artsen staan dan vaak met lege handen.’ De onderzoekers adviseren daarom verder onderzoek te doen naar de bestrijding van schimmels in zwembaden.

Chloor
Regelmatig schoonmaken met chloor is in ieder geval niet afdoende, blijkt volgens Van Diepeningen uit deze studie. Nader onderzoek moet uitwijzen of en hoe je schimmels kunt weren of bestrijden in zwembaden. Op dit moment zijn er geen normen met betrekking tot schimmels in zwem- of drinkwater.

Bron: resource.wur.nl

Back To Top