Wat zijn mijn verplichtingen?

Het ministerie van Economische Zaken (directie Regeldruk en ICT) heeft een online regelhulp om u te helpen met het vaststellen of u een legionellaverplichting op het gebied van leidingwaterinstallaties heeft. Verder wordt met de regelhulp duidelijk welke acties u moet nemen om aan de eisen voor legionellapreventie te voldoen. Klik hieronder om de regelhulp te openen.

Legionella voor leidingwaterinstallaties

Back To Top