Wijziging Bhvbz opnieuw uitgesteld

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten weten dat de wijziging van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) opnieuw is uitgesteld en niet zoals gepland op 1 januari 2016 van kracht wordt. Het ministerie kan op dit moment nog niet aangeven wanneer de wijzigingen wel verwacht kunnen worden.

 

De huidige Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en de daarop gebaseerde regelgeving, zoals de huidige Bhvbz, blijven van kracht totdat de nieuwe regelgeving in werking treedt. Op de vraag of zwembaden zich moeten blijven voorbereiden op de komst van mogelijke wijzigingen, geeft het ministerie aan dat het uitgangspunt blijft om de voorschriften rond zwembaden en zwemmen in overeenstemming te brengen met de huidige inzichten. Dan gaat het om een actualisering van de kwaliteitsparameters en het vervangen van middelvoorschriften door doelvoorschriften.

 

Er wordt nu door het ministerie een aantal opties bekeken hoe en wanneer de wijziging van de Bhvbz doorgevoerd gaat worden. Eén van de mogelijke opties is het opnemen van voorschriften inzake zwemmen en zwembaden in het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet. Op 1 juli jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet die moet zorgen voor minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Deze Omgevingswet staat gepland voor 2018. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat het op dit moment nog niet vaststaat hoe de voorschriften er precies uit komen te zien, maar dat in alle gevallen vertegenwoordigers namens de zwembranche bij de totstandkoming worden betrokken.

 

Bron: Zwembadkeur.nl

Back To Top