Biowassers vormen risico. Mogelijk legionella in tien procent luchtwassers

Tien procent van de luchtwassers die in de veehouderij wordt gebruikt, kan mogelijk legionella bevatten. Het gaat hierbij voornamelijk om biowassers. Dat meldt het RIVM maandag.

Luchtwassers die gebruik maken van bacteriën om de ongewenste componenten te verwijderen, de zogenaamde biowassers, kan legionella ontstaan. Als de temperatuur van het waswater hoger dan 20 graden Celsius wordt, is groei van legionella in deze wassers niet uit te sluiten. De overige wassers in de veehouderij bestaat uit zure wassers met een zuurgraad van 4 of lager. In deze ‘zure omgeving’ is het niet waarschijnlijk dat legionella daarin groeit. Hierbij gaat het om circa 90 procent oftewel 1.500 luchtwasinstallaties.

Dat blijkt uit studie door het RIVM naar mogelijke verspreiding van legionella door natte lucht- en gaswassers door middel van literatuuronderzoek en interviews met deskundigen en fabrikanten/leveranciers. Aanleiding zijn vragen van GGD-en en milieudiensten over gezondheidsrisico’s voor omwonenden.

Om na te gaan of luchtwassers inderdaad een risico vormen voor omwonenden door verspreiding van legionella, adviseert het RIVM om een onderzoek uit te voeren óf en hoe vaak legionella in luchtwassers aanwezig is. Het RIVM adviseert bovendien om bij stofwassers en biowassers te voorkomen dat het waswater opwarmt. Ook is het van belang zo veel mogelijk te voorkomen dat waternevel naar de omgeving wordt verspreid.

Bron: Boerenbusiness.nl

Back To Top