Tweede Kamer gaat akkoord met ‘vage’ belasting op leidingwater

19 november 2013

Tweehonderd miljoen euro moet de Belasting op Leidingwater (BoL) volgens het Herfstakkoord gaan opleveren, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Na protest van de waterafhankelijke industrie en de drinkwaterbedrijven besloot de Tweede Kamer gisteren akkoord te gaan met een wetsvoorstel waarin vijf verschillende tarieven worden gehanteerd en waarvan onduidelijk is hoe de nieuwe regels moeten worden uitgevoerd.

In de Tweede Kamer bleek gisteren dat er ook over de belasting op zwemwater en bluswater onduidelijkheid bestaat. De invoering van de nieuwe belastingmaatregel zou in de praktijk kunnen leiden tot half lege zwembaden of een taks op bluswater met alle gevolgen van dien. Staatssecretaris Weekers beloofde gisteren ‘onbillijkheden’ omtrent de belastingmaatregel weg te nemen.

Begin november pleitte staatssecretaris van Financiën Frans Weekers nog voor een belastingplafond van 100.000 kuub water voor grootverbruikers, maar op aandringen van de Tweede Kamer koos hij  voor de invoering van vijf verschillende tarieven, zie vijfde nota van wijziging van 15 november (p2). Daarmee worden de grootverbruikers enigszins ontzien, maar brengt de belastingmaatregel toch voldoende geld op voor de staatskas. Een meerderheid wilde tevens dat Weekers zou onderzoeken of het niet beter is om twee verschillende tarieven in te voeren. Bijvoorbeeld een tarief voor drinkwater en een tarief voor goedkoper industriewater.

Uitvoerbaarheid De vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin gaf eerder aan dat de invoering van de nieuwe belastingmaatregel per 1 januari niet haalbaar is. “De invoering is nu verplaatst naar 1 juli, waarna het tarief over de tweede helft van 2014 wordt verdubbeld. Op die manier wordt de belasting geïnd over de eerste helft van het jaar”, vertelt Vewin-woordvoerder Marco Zoon. Vewin maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels. “De systemen aanpassen voor vijf verschillende tarieven is een hele klus. Bovendien gaat het een hoop geld kosten. Ik schat dat er zeker een half miljoen tot een miljoen euro gaat kosten om alle systemen aan te passen.” Vewin stelt ook vraagtekens bij de reden die wordt genoemd voor invoering van de maatregel. “Het gaat niet om vergroening. In 2011 is zelfs voorgesteld om de belasting op leidingwater worden af te schaffen omdat was gebleken dat die maatregel niet leidt tot duurzamer watergebruik. Wij snappen dat er bezuinigd moet worden, maar wees dan eerlijk. De maatregel is bedoeld om de staatskas te spekken.”

Definiëren leidingwater Waterdirecteur Roy Tummers van de vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers VEMW maakt zich grote zorgen over de onduidelijkheid van de maatregel. “Het is volstrekt onduidelijk welke waterleveringen onder de nieuwe maatregel vallen. Steeds meer bedrijven maken gebruik van ander water dan drinkwater dat per leiding wordt aangevoerd. Dat kan voorgezuiverd oppervlaktewater zijn, water dat wordt hergebruikt of proceswater van andere bedrijven. Het is niet bekend of er over dit soort waterleveringen belasting moet worden betaald.”

Amendement CDA-kamerlid Pieter Omtzigt deelt de bezorgdheid van VEMW en Vewin en diende gisteren een amendement in. Hij wil dat er een definitie komt van het woord leidingwater en dat er meer tijd wordt genomen om de belastingmaatregel in te voeren. Omtzigt wil zo een dubbele belastingheffing voorkomen. ‘Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling van de leidingwaterbelasting om hergebruikt water opnieuw te belasten’, is te lezen in het amendement. ‘Ook dienen nadere regels gesteld te worden over de wijze van meten, waarbij ook nadrukkelijk rekening gehouden dient te houden met het beperken van de kosten van de uitvoering.’ Met een ander amendement wilde Omtzigt regelen dat gebruikers die in het tweede deel van 2014 veel water verbruiken (seizoensgebonden productie) de mogelijkheid krijgen in aanmerking komen voor teruggaaf.

 

Bron: Waterforum

Back To Top