Dijksma wil relevante parameters luchtwassers monitoren vanwege legionellabesmetting

Aangezien er geen literatuur beschikbaar is over uitbraken van legionella die veroorzaakt zijn door luchtwassers in de veehouderij, is het onbekend hoe groot het risico voor de volksgezondheid daadwerkelijk is. Voor wat betreft de luchtwassers in de veehouderij zal staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken daarom in overleg met Wageningen UR en RIVM nagaan of het mogelijk is om de relevante parameters (temperatuur, zuurgraad, constructie en ligging) van de verschillen de typen te monitoren. Dijksma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer in een reactie op een onderzoeksrapport van het RIVM getiteld ‘Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving?’.

De combinatie temperatuur van het water tussen de 20 en 50 graden Celsius in combinatie met een neutrale zuurgraad zou zich volgens de onderzoekers kunnen voordoen in biowassers en stofwassers in de industrie en de veehouderij. Deze situatie zou zich volgens de onderzoekers kunnen voordoen bij ongeveer 10% van de luchtwassers in de veehouderij.

Mocht dit mogelijk zijn, dan zal het onderzoek naar de relevante parameters worden ondergebracht in het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’. Hierin wordt al voorzien in het geven van inzicht in de directe uitstoot van bepaalde bioaerosolen (waaronder legionella) en fijnstof en de verspreiding hiervan naar de omgeving.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Back To Top