Kamerbrief met reactie op Initiatiefnota legionella

BELEID – Minister Schultz van Haegen (IenM) heeft haar reactie op de “initiatiefnota legionella” van VVD-kamerlid Erik Ziengs naar de Tweede Kamer gestuurd. De initiatiefnota bevat vijf voorstellen:

  1. Herziening van prioritaire instellingen.
  2. Centralisatie van het toezicht op legionellapreventie.
  3. Geen nieuwe regels.
  4. Minder aandacht voor verplichting, meer aandacht voor preventie en voorlichting.
  5. Aanleg leidingwaterinstallaties volgens Bouwbesluit 2012.

Aanvullend op de Initatiefnota is legionella besproken in de Toezichttafel Gastvrijheidssector. Toezichttafels zijn een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland.  In een Toezichttafel lichten medewerkers van de betrokken toezichthouders en departementen samen met het bedrijfsleven een bepaald beleidsterrein door.

Vanuit de Toezichttafel zijn vijf voorstellen ontwikkeld:

  1. Voorkomen legionellarisico’s bij ver- of nieuwbouw.
  2. Bevorderen innovatie in risicoanalyses en beheersplannen.
  3. Verbeteren informatievoorziening aan ondernemers.
  4. Pilot om het regime voor kleine en overzichtelijke installaties te verlichten (bijvoorbeeld door vrijstelling van de plicht tot risicoanalyse).
  5. Inzet van aangepaste toezichtvormen voor goede nalevers.

Schultz van Haegen schrijft dat de initiatiefnota samen met de voorstellen van de Toezichttafel ertoe hebben geleid dat er een aantal concrete stappen worden gezet om te komen tot een verbetering van de uitvoering van regelgeving rond legionellapreventie en het toezicht daarop. Zij geeft aan zich geheel in de voorstellen te kunnen vinden.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/02/reactieopinitiatiefnotalegionella

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/02/voorstellen-toezichttafel-gastvrijheidssector-over-legionella

 

Bron: arbozone.nl

Back To Top