Publieke commentaarronde ISO-norm Legionella gestart

Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale norm voor de detectie van Legionella. De toekomstige versie van ISO 11731 zal van toepassing zijn op verschillende watertypen, zoals: drink-, oppervlakte-, koel-, industrie- en proceswater. NEN-EN-ISO 11731 Ontw. is nu publiekelijk beschikbaar voor commentaar tot en met 15 december 2015.

De herziening van ISO 11731:1998 ‘Water quality – Detection and enumeration of Legionella’ is gedaan door een groep internationale experts. In dit traject voert NEN namens Nederland het secretariaat en is Simon in ’t Veld (Vitens) projectleider. Bij acceptatie van het normontwerp als Europese en mondiale norm wordt deze als NEN-EN-ISO overgenomen en zal in Nederland mogelijk NEN 6265:2007 ‘Water – Detectie en telling van Legionella’ gaan vervangen.

Detecteren van Legionella

Het monitoren van Legionella is belangrijk voor de volksgezondheid om bronnen te identificeren die een risico voor de veteranenzieke kunnen vormen. Een mogelijke bron kan bijvoorbeeld een leidingsysteem voor heet-/koud water zijn. NEN-EN-ISO 11731 Ontw. specificeert kweekmethoden om Legionella te detecteren en een schatting te kunnen geven van de aantallen in de onderzochte watermonsters. Er zijn minstens 58 soorten Legionella beschreven. Niet al deze soorten zijn kweekbaar en daarom zal deze norm niet op alle soorten Legionella van toepassing zijn.

Aanleveren commentaar

Voor het aanleveren van commentaar op NEN-EN-ISO 11731 Ontw. ‘Water quality – Enumeration of Legionella’ kunt u uiterlijk 15 december 2015 contact opnemen met Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl. Zij is tevens secretaris van de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’, die verantwoordelijk is voor het definitieve in te dienen commentaar bij ISO namens Nederland op dit normontwerp. Mocht u interesse hebben om lid te worden van deze subcommissie, neem dan ook contact op met Laura Mout.

Bron: nen.nl

Back To Top