Zwembad Waardergolf in Heerhugowaard beschikt over veilige roosters

bluecap_logo

Op maandag 16 november ontving zwembad Waardergolf in Heerhugowaard als eerste in Nederland een naambord en certificaat van Stichting The Blue Cap Foundation. Hieruit blijkt dat het zwembad voldoet aan de door stichting gestelde eisen voor veilige zwembadrecreatie. De overhandiging vond plaats in het zwembad in het bijzijn van wethouder Sport en Financiën Leo Dickhoff.

 

Het zwembad liet recent de risico’s op beknelling aan de zwembadroosters meten door The Blue Cap Foundation. Op alle aandachtspunten scoorde het zwembad een ruime voldoende. Nieuwe wetgeving verplicht houders van zwembaden om zelf hun risico’s te analyseren en daarover te documenteren. Dit geldt ook voor de risico’s op beknelling aan zwembadroosters. Deze nieuwe wetgeving is nog in de maak. Vooruitlopend hierop nam zwembad Waardergolf nu al de verantwoordelijk­heid door als één van de eerste openbare zwembaden in Nederland de zwembadroosters te laten keuren door Stichting The Blue Cap Foundation. De diverse testen door de ingenieur van de stichting toonden aan dat het zwembad over veilige zwembadroosters beschikt. Water voor de glijbaan komt uit een bufferbad, zodat zwemmers niet in contact kunnen komen met een rooster van de afvoerinstallatie. Voor de wildwaterkreek en sproeipalen komt het water via een rooster dat zo groot is dat zelfs meerdere zwemmers hieraan niet kunnen worden vastgezogen. Bovendien steekt het rooster deels boven het wateroppervlak uit, zodat er geen vacuüm kan ontstaan. Ook voor mensen met lang haar is er geen risico op de beknelling van het haar bleek uit diverse haarbeknellingstesten op het rooster.

waardergolflogo

In zowel de Nederlandse wet als in de Europese zwembadnormen staat dat openingen onder de waterspiegel zo moeten zijn uitgevoerd dat het risico op vastzuigen of bekneld raken van zwemmers wordt voorkomen. Bij de handhaving van de wet en de normen wordt vaak niet gemeten hoe hoog de zuigkrachten zijn die kunnen ontstaan op een zwembadrooster. The Blue Cap Foundation sluit daarom niet uit dat er ook in Nederland nog zwembaden zijn waarin zwemmers bekneld kunnen raken aan een zwembadrooster. Daarom ontwikkelde de stichting meetapparatuur en kan aan de hand van diverse testen zekerheid geven over de veiligheid van zwembadroosters. Het probleem kan vaak met eenvoudige middelen worden opgelost en de effectiviteit van deze middelen kan ook worden aangetoond met deze testen.

 

The Blue Cap Foundation strijdt voor veilige zwembaden. Oprichter Opa Jan Jonker verloor in 2010 zijn kleinzoon (12). Hij werd door enorme krachten vacuüm gezogen aan het rooster van een zwembad. De kracht van het vacuüm was dusdanig groot dat drie omstanders Willem niet van het rooster konden bevrijden. Uit onderzoek van The Blue Cap Foundation bleek al snel dat dit ongeluk niet op zichzelf stond. In het verleden zijn al eerder meerdere kinderen en zelfs volwassenen verdronken of ernstig gewond geraakt als gevolg van beknelling aan een zwembadrooster. The Blue Cap Foundation registreert deze ongevallen sinds haar oprichting in 2010. Jaarlijks komen nog steeds enkele tientallen zwemmers om het leven in Europa als gevolg van beknelling aan een zwembadrooster, zo blijkt uit cijfers die The Blue Cap Foundation in maart 2015 publiceerde tijdens de 6e internationale zwembadconferentie. Het is een wereldwijd probleem waar de stichting niet alleen onderzoek naar doet, maar ook oplossingen voor aanreikt. De stichting hoopt dat meer zwembaden het voorbeeld van Waardergolf volgen en de veiligheid laten onderzoeken.

 

Bron: TheBlueCap.com

Back To Top