Te weinig aandacht voor legionellagevaar tijdens bouw

In de ontwerp -en bouwfase van gebouwen worden nog te vaak cruciale fouten gemaakt die kunnen leiden tot een legionellabesmetting. Dit blijkt uit onderzoek van ISSO dat uitgevoerd is door Integron.

Het aantal mensen dat jaarlijks besmet raakt met legionella stijgt, stelt ISSO op basis van cijfers van het RIVM. Vorig jaar raakten 324 mensen besmet met de legionellabacterie, tegenover 273 slachtoffers in 2015. Jaarlijks overlijden circa 20 tot 30 personen aan de gevolgen van een legionellabesmetting. Legionella vormt volgens het kennisinstituut dus een serieus gevaar.

 

Legionellapreventie

Het ISSO denkt dat er meer besmettingen zijn te voorkomen, wanneer ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs en beheerders van risicovolle installaties de bestaande wet- en regelgeving voor legionellapreventie naleven. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst driekwart van alle gebouwen die in Nederland als risicovol worden bestempeld op een bepaald moment een legionellabesmetting in de installaties heeft. ISSO is van mening dat de bouw- en vastgoedsector nog altijd onvoldoende aandacht heeft voor het voldoen aan de praktijkrichtlijnen voor veilige aanleg en beheer van leidingwaterinstallaties.

 

Waterinstallaties vaker besmet

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat waterinstallaties met koud water opvallend vaker met legionella besmet raken dan warmwaterinstallaties (respectievelijk 88% en 29%). Dat is volgens ISSO opvallend, aangezien de juiste groeitemperatuur van de legionellabacterie tussen de 25 en 50 °C ligt. De aandacht is daarom lange tijd naar de warmwaterinstallaties gegaan. Dat legionella toch voorkomt in koudwaterleidingen komt door ongewenste opwarming van koud water, doordat deze leidingen door warme leidingschachten lopen of te dicht naast verwarmingsleidingen liggen, stelt het kennisinstituut. Dit probleem wordt volgens ISSO in het ontwerp veroorzaakt.

 

Platform voor aannemers

ISSO pleit voor betere en praktische informatievoorziening via een online informatieplatform. Daar kunnen adviseurs, ontwerpers, aannemers, gebouweigenaren en installateurs dan terecht voor informatie over legionellapreventie. Het instituut wil daarnaast, liefst in samenwerking met Bouwend Nederland en de installatiebranche, ervoor zorgen dat gebouwen al in de ontwerpfase ‘legionellaproof’ zijn. Maatregelen die kunnen bijdragen aan preventie van de bacterie zijn voorlichting aan gebouweigenaren en een database met foutmeldingen en ‘best practices’ op het gebied van legionella, denkt ISSO.

 

Eerste publicatie door Marije de Leeuw op 5 sep 2017

Laatste update: 5 sep 2017

 

Bron: www.Cobouw.nl

Back To Top