Uitbater sauna vrijgesproken van dood door schuld

De Rotterdamse rechtbank acht uitbater Gerard van H. (55) van Thermen Ridderkerk niet verantwoordelijk voor het overlijden van Piet van Dongen (79) in 2007.

De trouwe bezoeker van de sauna overleed aan de veteranenziekte nadat hij besmet was geraakt met de legionellabacterie. Volgens de rechtbank staat vast dat Van Dongen – een gezondheidsfreak – zijn besmetting moet hebben opgelopen in de betreffende sauna. De sauna-eigenaar heeft zich in de periode rondom de besmetting echter voldoende ingespannen om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan, stelt de rechtbank.

Controles

Er hebben voldoende controles plaatsgevonden en naar aanleiding van de uitkomsten van de controles is voldoende adequaat gehandeld. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de besmetting van de overleden man niet de schuld is van de sauna uitbater en hij moet worden vrijgesproken van dood door schuld. Van een vrouwelijke bezoeker van de sauna, die eveneens de veteranenziekte opliep, is niet komen vast te staan dat zij haar besmetting met de legionellabacterie in de betreffende sauna heeft opgelopen.

Celstraf en boete

Nieuwerkerker Van H. is door de rechtbank wel veroordeeld voor een administratieve overtreding, valsheid in geschrifte en het niet voldoen aan een sluitingsbevel. Voor deze feiten heeft de saunabaas een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken opgelegd gekregen. Hij moet een geldboete betalen van 1000 euro als hij zich binnen de komende twee jaar schuldig maakt aan een strafbaar feit.

Bron AD.nl

Back To Top