Zwembadtechniek: waar moet je op letten als het zwembad gesloten is?

Het is niet gebruikelijk dat zwembaden van de een op de andere dag zijn gesloten. Noodgedwongen is dit nu wel het geval en moeten we afwachten tot de deuren weer open mogen. Hoe lang dit duurt weet niemand. De minister-president was gisteravond luid en duidelijk: we staan voor een lastige opgave. Maar in de tussentijd moet alles wel op orde blijven. Wat betekent het voor de techniek van een zwembad als het zwembad voor een onbepaalde tijd niet in gebruik is? Maarten Keuten (TU Delft) laat weten waar je op moet letten.

 • Legionella
  Zwemwater. Tijdens een sluiting zijn de beheersmaatregelen met betrekking tot Legionella extra belangrijk. Zo is het bij langdurige sluiting verstandig om speeltoestellen een aantal keer per dag door te spoelen. In veel gevallen is dit te automatiseren en kunnen de spoeltijden mogelijk op afstand aangepast worden.
  Drinkwater. Ten aanzien van het drinkwater is het aan te raden om de intensiteit van de maatregelen te verdubbelen omdat het drinkwaterverbruik sterk zal afnemen en het water langer stil komt te staan. En om te voorkomen dat drinkwater gaat stagneren, waardoor de kwaliteit verslechtert, is het verstandig om regelmatig water te spuien.
 • Warmte water
  Om warmte-energie te besparen kan de temperatuur van het badwater worden verlaagd. Door het verlagen van de setpoint zal de temperatuur langzaam dalen. Overleg wel even met de bouwkundig adviseur of hierdoor geen bouwkundige spanningen kunnen ontstaan die mogelijk schade aan het tegelwerk of het beton tot gevolg kunnen hebben. Houd ook rekening met de opwarmtijd die nodig is om het bad weer op te warmen. Ook dit moet met beleid worden gedaan om schade te voorkomen.
 • Warmte lucht
  Om warmte-energie te besparen kan de luchttemperatuur ook worden verlaagd. Het advies is om het huidige temperatuurverschil tussen de luchttemperatuur en de watertemperatuur van het badwater te handhaven en zo overmatige verdamping te voorkomen.
 • Energie water
  Om elektrische energie te besparen, kan de watercirculatie op de nachtstand worden gezet. Hierdoor wordt er minder water gecirculeerd, maar blijft de waterkwaliteit wel op peil. Om deze reden moet de dosering van chemicaliën in bedrijf blijven. De dosering van waterstofcarbonaat (HCO3) kan eventueel wat verlaagd worden omdat er minder verdamping van koolstofdioxide (CO2) zal plaatsvinden. Er kan ook voor worden gekozen om de doseringen in de normale bedrijfsstand te laten staan, dat scheelt weer inspanning bij het opstarten.
 • Energie lucht
  Om elektrische energie te besparen kan de luchtbehandeling ook in de nachtstand worden gezet. Let hierbij wel op dat eventueel vocht goed wordt afgevoerd. Door het regelmatig inschakelen van de speelelementen komt er meer vocht in de ruimte dan gedurende een normale nachtsituatie.
 • UV-behandeling
  De UV-behandeling is nodig om gebonden chloor af te breken. Dit gebonden chloor wordt gevormd uit de reactie met vrij chloor en zwemmersvuil. Als er geen zwemmers zijn, is er ook minder gebonden chloor. Je kunt daarom overwegen om de UV-installatie om deze reden uit bedrijf te nemen. Let hierbij wel op dat er wel doorstroming in de leidingen en de reactor blijft, zodat er geen dood water ontstaat.
 • Bemonstering
  Het kan zijn dat het laboratorium de maandelijkse bemonstering nog niet heeft gedaan. Als de sluiting vóór de 15de van de maand heeft plaatsgevonden, telt die maand niet mee. Als de sluiting na de 15de van de maand is, telt die maand wel mee en moet er dus wel bemonsterd worden. Zolang het mogelijk is, is het raadzaam om de bemonstering gewoon door te laten lopen. Hierdoor wordt het ook makkelijker om het bad weer op te starten na de sluitingsperiode. Hoewel zwembaden om gezondheidsredenen gesloten worden, ligt de reden van de sluiting buiten de zwembaden. Het zou daarom uiteraard fijn zijn als de provincies coulance tonen als blijkt dat bij een sluiting na de 15de er een maandelijkse bemonstering mist. Dit is echter aan de provincies.

Bron: Zwembadbranche.nl

Back To Top