Corona virus

Uitvoering werkzaamheden OMEGAM-Water – waarborgen waterkwaliteit op uw locatie

In verband met COVID-19 informeren wij u graag over onze maatregelen, de uitvoering van werkzaamheden en adviseren we u over maatregelen om de waterkwaliteit te waarborgen indien uw locatie(s) zijn gesloten.

Intern hanteren wij de maatregelen zoals deze door de overheid zijn opgedragen. Dat wil zeggen dat wij de extra hygiënevoorschriften in acht nemen en onze medewerkers thuis werken waar mogelijk.

De externe bezoeken worden voornamelijk uitgevoerd door onze buitendienst en adviseurs en betreffen monstername, onderzoek en andere werkzaamheden door onze buitendienst en inspectiewerk door onze adviseurs. Deze bezoeken en onze dienstverlening op locatie gaan voor zover mogelijk en wenselijk gewoon door. Indien u zelf beleid heeft waardoor onze werkzaamheden voorlopig dienen te worden opgeschort, dan vernemen wij dit graag van u.

Als u houder bent van een zwemgelegenheid die valt onder de eisen uit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ), neem dan contact op met de betreffende toezichthouder over de te ondernemen acties, bijvoorbeeld het melden van de sluiting.

Sluiting van een accommodatie kan gevolgen hebben voor de waterkwaliteit op deze locatie. Door de sluiting zullen vele tappunten niet meer worden gebruikt. Dit heeft stagnatie tot gevolg en vergroot de kans op groei van bacteriën (waaronder Legionella) in dit stilstaande water. Hiervoor geldt het advies om alle tappunten die niet meer worden gebruikt, minimaal één keer per week te spoelen volgens de standaard procedures. Bij zwemgelegenheden geldt dat speelelementen minimaal één keer per dag moeten worden aangeschakeld.

Indien u vragen heeft, advies wenst of behoefte heeft aan ondersteuning over het waarborgen van de waterkwaliteit op locatie in verband met de opgelegde maatregelen vanwege COVID-19, neem dan gerust contact met ons op.

Back To Top