2015: Een nieuwe NEN 1006

Komend najaar verschijnt een geheel herziene versie van NEN 1006. Deze norm bevat alle eisen waar een leidingwaterinstallatie aan moet voldoen uit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. NEN 1006 wordt onder meer uitgebreid met nieuwe eisen die gesteld worden aan de warmtapwaterinstallatie.

De herziening van NEN 1006 (‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’) is nodig omdat de laatste grote wijzigingen dateren uit 2002. Na 2002 zijn er wel drie aanvullingsbladen uitgegeven, waarvan de laatste in 2011.

In de tussentijd liggen er diverse nieuwe eisen uit de Europese NEN 1006 en NEN-EN 806 deel 1 tot en met deel 5. De norm wordt hiermee uitgebreid. De nieuwe versie van NEN 1006 wordt waar nodig eveneens aangepast aan de Nederlandse wetgeving. De belangrijke juridische verankering in de wetgeving zoals het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit blijft. Hetzelfde geldt voor de koppeling met de Waterwerkbladen.

Belangrijkste wijzigingen NEN 1006

De volgende punten zullen verwerkt en opgenomen worden in de herziening van NEN 1006:

  • Opname van bepalingsmethoden van eisen die gesteld worden aan de benodigde druk- en volumestroom, temperaturen en materiaalgebruik;
  • Aanpassing van de persproef: eisen aan ingebruikstelling en dossiervorming bij de installatie;
  • Uitbreiding van de grondslagen op het gebied van temperatuur, fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het water aan tappunten en te hoge stroomsnelheden;
  • Aanpassing in de voorschriften voor de aanleg van de installatie;
  • Uitbreiding van de eisen aan de warmtapwaterinstallatie.

Van NEN 1006 is eind 2014 een ontwerpversie opgesteld. Belanghebbenden konden hier kritiek op geven. De termijn om kritiek in te dienen is inmiddels verstreken. De betreffende NEN-commissie zal de binnengekomen kritiek beoordelen en verwerken in de norm. Verwachting is dat de volledig herziene NEN 1006 naar verwachting in het najaar van 2015 verschijnt.

Bron: www.nen.nl

Back To Top